Zabudol som HESLO.

Nie ste zaregistrovaný? Zaregistrujte sa TU.
OBCHODNÉ PODMIENKY:

Účet v Prémium programe
je vytvorený po Vašej platnej registrácii. Na účet sa zbierajú body za nakúpený a odobraný tovar Canon od distribútora eD´ system Slovakia. Body z účtu nie je možné vymeniť za skutočné peniaze a je možné s nimi nakupovať len tovar ponúkaný v katalógu darčekov. Do Prémium programu sa môžu zaregistrovať iba nepomenovaní partneri Canon.

Pripisovanie bodov
body sa pripisujú za tovar, ktorý bol zakúpený a odobraný za cenníkové ceny a bez množstevných zliav raz do mesiaca (k 15. dňu v mesiaci).
Body môžu byť krátené za nižšie uvedených podmienok:

  1. Za tovar kupovaný v špeciálnych zľavnených cenách = zníženie o 100%
  2. Za oneskorenú platbu za nakúpený tovar = zníženie o 100%
  3. Dbropisovanie tovaru = zníženie o 100% získaných bodov zo získaného tovaru.
  4. Body boli získané omylom alebo chybou systému, reportu eD system Slovakia s.r.o. = zníženie o 100%
  5. Body boli získané v rozpore s dobrými mravmi = zníženie o 100% získaných bodov

Body sa pripisujú na základe vyhlásenej akcie a obdobia. Vyhlásené akcie nájdete po prihlásení sa do portálu www.premiumprogram.sk. Nie je možné vymáhať pripísanie bodov. Body nie je možné vymeniť za hotovosť. Každý zaregistrovaný partner má možnosť sledovať si v sekcii "moje body" celkový počet bodov získaných, čerpaných a zostatok.

Platnosť bodov 
nevyčerpané body dňom 31. 3. každý rok prepadajú. Odberateľ, ktorý si do tohto termínu nevyčerpá svoje body, tieto nasporené body stratí. Dňa 1. 4. bude stav konta každého zákazníka rovný nula bodov.

Čerpanie bodov
Body je možné čerpať ihneď po pripísaní na účet Odberateľa. Čerpanie je možné po prihlásení Odberateľa a to na www.premiumprogram.sk. Tu vidíte jednotlivé promo akcie, svoj aktuálny počet bodov a darčeky vrátane ich bodovej hodnoty. Po objednávke sa hodnota bodov automaticky poníži o bodovú hodnotu objednaného darčeka.

Katalóg darčekov
obsahuje aktuálnu ponuku produktov, ktoré je možné zakúpiť za nasporené body v Prémium programe. Katalóg sa obmieňa priebežne po celý rok. Vyhradzujeme si právo na dočasné alebo trvalé stiahnutie niektorých z ponúkaných darčekov.

Objednávanie darčekov
v prípade, že ste si vybrali z katalógu ponúkaných darčekov a máte nasporený dostatočný počet bodov, vložte príslušný darček do košíka a postupujte v objednávke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo náhrady darčeku napríklad v prípade vyčerpania skladových zásob, stiahnutia produktov z trhu alebo zásahu vyššej moci atď. a to za tovar zrovnateľnej kvality a ceny.

Dodacie podmienky
Vyhradzujeme si právo uskutočniť dodanie darčeka do 40 dní od objednania. Po obdržaní darčeka, je zákazník povinný vyplniť priložený preberací protokol a zaslať ho spät prevádzkovateľovi. Darček bude zaslaný iba v prípade, že odberateľ nebude mať žiadne záväzky po splatnosti. Darček bude pri splnení podmienok doručený na náklady prevádzkovateľa prepravnou službou a to na adresu uvedenú pri registrácii. Zodpovednosť za správnu adresu pre dodanie darčeku nesie odberateľ. Odberateľ si môže pri objednávke zmeniť adresu doručenia. V prípade neprevzatia vybraného darčeka nevzniká nárok na jeho ďalšie bezplatné zaslanie či náhradu za jeho odpočítané body. Je však možné zaslať darček opätovne (po kontaktovaní prevádzkovateľa na info@premiumprogram.sk), ale v tomto prípade už prepravné náklady uhrádza príjemca dobierky – tzn. 15€., ktorá v sebe obsahuje aj náklady na vyhľadanie vráteného bonusu, balenie a opätovné zaslanie.

Zdanenie
Zaregistrovaný odberateľ berie na vedomie, že prevzatý darček podlieha dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov. Odberateľ je povinný darček si sám zdaniť vo svojom daňovom priznaní ako ostatný zdaniteľný príjem. Hodnotu výšky darčeku podliehajúcu zdaneniu partner obdrží od prevádzkovateľa formou preberacieho protokolu spolu s darčekom. V prípade, ak by Odberateľ darček nezdanil, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za jeho nezdanenie. Jednotlivé darčeky do výšky 350 EUR sú oslobodené od dane z príjmu.

 

Ďalšie podstatné podmienky
predpokladom na udelenie bonusu je, že Odberateľ má všetky splatné faktúry uhradené v termíne splatnosti. Ak nebude faktúra, za ktorú boli udelené body, uhradená v dobe splatnosti, nárok na tieto body prepadá.