Zabudol som HESLO.

Nie ste zaregistrovaný? Zaregistrujte sa TU.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Prevádzkovateľom internetovej stránky partnerského programu Canon Slovakia - www.premiumprogram.sk (dalej len "stránky") je Mill Valley s.r.o., Mýtna 40, 81107 Bratislava, IČO: 46 951 717, DIČ: 2023708192. Na našej stránke chránime Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli poskytnút všetky služby a poslať tovar za nazbierané body, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na dodanie), či niektorí dodávatelia a keď si to vyžaduje povaha overenia (Canon Slovakia). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej situácie. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Vyplnením registračného formulára návštevník udeľuje správcovi stránky v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári za účelom prihlásenia sa do partnerského programu Canon. Poskytnutie osobných údajov návštevníka je dobrovoľné. Návštevník má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa a dalej práva podla § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietat voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti a počte bodov.